یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
تعطیل است
وبچسبانی پشت شیشه‌ی افکارت

👤حسین پناهی