قلبت را به من بده،

من ریشه‌های تو را دریافته‌ام ♥️