هيچ ‌كس تا حالا با ديدن نيمه‌ى پر ليوان بيناييش آسيب نديده! يه كم مثبت باش و همين‌طور كه دارى براى نداشته‌ هات تلاش ميكنى‌، به داشته‌هات فكر کن 💚