داستان عشق و عاشقی بی این معنی نیست
ازدواج کنی طلاق بگیری به این معنیه که
نباید بزاری دوست پسرت ترکت کنه
emoji