تصور من از خیابون، وقتی اسنپ ماشین های اطرافمو اینجوری نشون میده:emoji