امروز بیشتر از دیروز

دوستت می‌دارم

و فردا بیشتر از امروز

و این ضعف من نیست

قدرتِ تو است!