امروزنظرتان ساعت 19/30 دورقابت پیروزی واستقلال چیه من خودم قرمزم انشاالله مساوی بشه مشکلی نداشته باشه بین هواداران. عکس فوق آقای احمدی رپرتاژفوتبال پخش مستیقیم خودش اعلام داره.