« متن ادبی عید فطر»

« عزیزان عید فطر پایانی بریک آغاز نیست بلکه شروعی بریک وسعت پهناور است.
اجازه ی ورودی برپهنه ی کبریایی عظمت و رحمت الهی ست.»
«عید بندگی ست که سرآغازیست بر حیاتی پاکیزه و طاهر که بعد ا یک ماه در وجودمان نشات یافته و ما را تا سال دیگر سرزنده و تابنده نگاه می دارد.»
«مبارک و فرخنده باد سرافرازی و سربلندی در پیشگاه کبریایی حق.»
« زیبنده باد این شناور شدن در امواج لطف و رحمت که حضوری سرشار از حیات را به ما ارزانی می دارد.
فرخنده باد عیدتان عاشقان .»

« به قلم : محمد حسین غلامی سرای»