واسه هر مدتى كه احتياج داريد بريد تو لاك خودتون اما بعدش با يه انرژى مضاعف برگرديد به صحنه زندگى ...هيچى قشنگتر از قوى بودن نيست❤️🌱