من زندگی خودم را میکنم

و برایم مهم نیست چگونه قضاوت می‌شوم؛

چاقم، لاغرم، قدبلندم، کوتاه قدم،

سفیدم، سبزه‌ام

همه به خودم مربوط است

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامه‌ی روز شنبه، زباله‌ی روز یکشنبه است؛

زندگی کن به شیوه خودت با قوانین خودت با باورها و ایمان قلبی خودت.

مردم دلشان می‌خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند.

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی؛

هر جور که باشی حرفی برای گفتن دارند..

شاد باش و از زندگی لذت ببر

چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟

آنها حتی پشت سر خدا هم حرف می زنند!