این حال‌ و‌ هوای پاییزی، جان میدهد برای قدم زدن‌های طولانی، جان میدهد که فارغ از تمام غصه‌های روزگار، خودت را برداری و به دست‌های مهربان خیابان بسپاری و فراموش کنی تمام دغدغه‌های بی‌ثمری که فقط آرامشت را میگیرند...

باید قدم زد، باید فراموش کرد، باید برای ساعاتی هم که شده بی خیال بود...