"یَا حِرْزَ مَنْ لا حِرْزَ لَهُ یَا غِیَاثَ مَنْ لا غِیَاثَ لَهُ
أَنِیسَ مَنْ لا أَنِیسَ لَهُ
یَا أَمَانَ مَنْ لا أَمَانَ لَهُ... "

ای پناهِ آن‌که پناهی ندارد
همدم آن‌که همدمی ندارد
ای امان‌بخشِ آن‌که امانی ندارد...