خشونت علیه زنان؛ همین اجبار هاست، همین حق انتخاب ندادن ها، همین کم حساب کردن ها، همین ندیدن ها، همین محدود کردن ها!

این که زنی جسارت انتخاب تصویر پروفایلش را نداشته باشد، این که پوشش اش را ، شغلش را و تفریحش را ... دیگران انتخاب کنند، این که ضعیفه خطابش کنند !

حتی همین که زنی در گوشه ای از این زمین گوشواره های دلبرانه اش را به گوش کرده، لب هایش را پر رنگ می کند ، لاک می زند و مردِ زندگی اش او را و احساس و ظرافت زنانه اش را نادیده می گیرد، نهایت خشونت علیه یک زن است .

وقتی زنی به اقتضای تفکر قالب جامعه، تشویق به تغییر اندام یا چهره اش می شود و تمامیت خودش را دستکاری می کند تا جامعه و دیگران را راضی نگه دارد ، تا به روز باشد، تا مقبول و بی نقص باشد ؛ تن زنانگی چند هزار ساله ی زمین ، در گور می‌لرزد .

هر لحظه جنایتی علیه زنان درحال وقوع است

خودمان را به نفهمیدن نزنیم،

خشونت؛ از هیچ کداممان بعید نیست !25 نوامبر ، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان