آذر انتهای پاییز است..

جایی برای وداع همیشگی با عاشقی!

درست مثل برگ درختی که خودش را

از باد و باران و خشکی و تنهایی نجات داده

تا شاید دوباره جان بگیرد!

تا شاید برخلاف همه چیز در پاییز گرما بگیرد و سبز شود!

آذر..

انتهای شبهای دلتنگی است

انتهای شبهای عاشقی..

شبی یلدا دارد که انتهای تمام شب هاست..

بلندترین شب سال که منتظر مانده شاید برخلاف همه قاعده ها

پاییز جای خودش را به زمستان ندهد

آذری که آتش است و حالا..

باید به پای سرمای زمستان بسوزد..