‏من ‏برای آنکه چیزی از خود ‏به تو بفهمانم

‏جُز چشمهایم ‏چیزی ندارم ❤️