‏پشیمانی معنایی ندارد.

هرکاری که در زمانی انجام داده‌اید،

در آن لحظه، درست‌ترین کاری بوده که می‌توانسته‌اید انجام دهید