در آستانه شب های قدر هستیم. این شب ها خیلی با عظمت هستند. تصور این بزرگی در ذهن کوچک ما نمی گنجد! در یک حدیث از امام صادق علیه السلام میخوانیم:
مَن عَرَفَ فاطِمَةَ حَقَّ مَعرِفَتِها فَقَد أدرَکَ لَیلَةَ القَدرِ ؛
هر که فاطمه را به صورت باید و شاید بشناسد، یعنی حق این شناخت را أدا کند، براستی که او عظمت شب قدر را درک میکند. (بحار الأنوار، ج 43، ص 65)
حضرت زهرا مقام بسی بلند دارد که شناخت و معرفت نسبت به ایشان کلید اتصال به یک معنویت بزرگ و رسیدن به یک فیض بی نهایت، یعنی درک نمودن شب قدر است!
اما مهم این شناخت است... اینکه بدانیم او فرزند رسول خداست و مادرش خدیجه کبری، این کافی نیست. زمانی حق این شناخت ادا میشود که در عمل نشان دهیم که او را به درستی می شناسیم. در اطاعت از قرآن و عترت اگر کوشا بودیم و دست نیاز از دامان پاک ایشان اگر بر نداشتیم، آنگاه این شناخت، حق شناخت و معرفت است و آنجاست که ادعای ما درباره شناخت حضرت زهرا بر حق خواهد بود. و به این ترتیب خودمان را به دریای فیض و برکت شب قدر متصل ساخته ایم. و به تعبیر امام صادق علیه السلام شب قدر را درک نموده ایم...