عجب گرفتاری شدیم emoji اسم خواهرم تو قرعه کشی ایرانخودرو در اومد، ماشین خراسان تولید شده ، ماشین رو نمی فرستن میگن بیاید خودتون تحویل بگیرید emoji emoji