از آن دم که دوستت داشتم

جهان از آنچه بود ، زیباتر شد

گُلها رویِ شانه‌هایم به‌ خواب می‌روند

خورشید بر کفِ دستانم می‌چرخد

و شب ، جویبارهایی از نواهاست