یک موضوع منو خیلی متعجب کرده
پای مرغ 🐔به بازار میاد ولی خود مرغ نه 😑
یعنی الان مرغا تو مرغداری رو ویلچرن emoji