آبان، ماه خوب من، تمام نشو!

تویی که مفهوم حقیقی پاییزی،

تویی که بیشتر از هر ماه و هر فصل و هر زمان، خاطره انگیزی!

بعد از تو هیچ خیابانی راه و رسم دلبری را بلد نیست،

و نبض تمام خاطره‌ها بدون عطر حضور تو، می ایستد!

تو می روی ...

من می‌مانم و زمستانی‌ترین پاییز،

من می‌مانم و بارانی‌ترین ابرها،

من می‌مانم و سرمای نحسی؛ که هیچ حرفی برای گفتن ندارد!

تو می‌روی و من جا می‌مانم...

دلم برای ثانیه های خاطره انگیزت،

دلم برای حال و هوای بی نظیر تو، تنگ می‌شود،

ماه من...