عزیزی که ندارمت!

انصاف نیست

بخیر نکنی شب را

برای منی که

شب‌ ها در دوست داشتنت

مصمم تر می‌ شوم... 🖤🤍