امروز، روز جهانی زمینه، برای نجات نسل آینده اگه می تونید یک درخت یه گوشه ای بکارید 🌎🌴🌲🌳