‏آدم نهایت یه بار دو بار خودشو اثبات میکنه،

دفعه‌ی سوم میذاره هرجور دوست دارید فکر کنید...