هربار که نگاهت می‌کنم ،

جمله‌ای آشنا ، به ذهنم خطور می‌کند :

در اين سرزمين ، چيزی هست كه ارزش زندگی كردن دارد ❤️