دوستت دارم

و

پنهان کردنِ آسمان

پشت میله‌های قفس

آسان نیست!