رفيق میخواستم بهت بگم تغییر توی زندگی لازمه

از تغییر نترس

ساکن موندن ترس داره

از رویاپردازی نترس

بدون چالش زندگی کردن ترس داره

فقط حواست باشه از یه جایی به بعد دیگه باید بری سراغ عملی کردن رویاهات

بعضی از آدم ها توی مرحله ی رویا‌پردازی گیر میکنن

و لذت بخش ترین مرحله که همون مسیریه که باید تا تحقق یک رویا طی کرد رو یادشون میره

یادت باشه بهترین شطرنج باز دنیا هم اگه مهرش رو حرکت نده کاری نکرده

پس از همین فردا صبح برای لمس رویات کاری بکندلت آروم رفیق.....