.

گاهی هم دوست داشتن ها

آنطوری که می‌خواهیم نیست

نه از دیوانگی خبری هست و

نه از خنده های بلند

نه از سورپرایزهای شیک...

لابه لای ژست های مردانه و زنانه

رنگِ مسئولیت گرفتند

اما این دوست داشتن ها جنسش مرگ ندارد

از همان‌هایی که صاحبانشان

به پای هم پیر می‌شوند

نه از هم سیر...