هر چقد بیشتر میگذره میفهمم واسه ای حجم از دلتنگی برنامه ریزی نکرده بودم به نظرم آدم از تنها چیزی که تو خودش خبر نداره همینه
زور بازوی دوست داشتنش