بهترین انتقام، انتقام نگرفتنه...
بهترین انتقام،
واکنش نشون ندادن و بی تفاوتیه
بهترین انتقام اینه که
بگذری و از اون موضوع رد بشی
و به موفق شدن خودت ادامه بدی
خوشحال باش و از زندگیت لذت ببر🌱