چشم‌هایت

پر از عاشقانه‌های پاییز است؛

نگاهم که می‌کنی

خشکم می‌زند

زرد می‌شوم

می‌ریزم...