تو بگو دوستت دارم

من ثابت میکنم

انسان موجودِ پرنده‌ایست!منسوب به