باسلام وادب واحترام خدمت مسئولین این سایت وتمام اعضای آن وباتبریک سال نوخواستم بگم من تمام قوانین راخوندم وبه دفعات نوشته کاربران موظفندفلان کاررانکنندویابکنندسوال اینجاست که برپاکنندگان این سایت چه وظیفه ای درقبال کاربران دارندوچه مطالبی رامامیتوانیم بنویسیم باتشکر