‏ی بار بری خرید خونه کنی میای دست پدر مادرتو می‌بوسی که بیرونت نکردن تا الان