زندگی چیست به جز لحظه‌ خندیدنِ تو؟

صبح یعنی که چراغانی‌ام از لبخندت...