عشق مانند بیمار شدن است؛
نمی‌دانی چطور اتفاق می‌افتد...
عطسه می‌کنی،
یکهو می‌لرزی و دیگر دیر شده است،
تو سرما خورده‌ای...

چقدر خوب است همیشه در زندگی‌تان
کسی را داشته باشید که حتی در نبودنش
هم باعث لبخندتان شود!

📕 دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد
✍️🏻