مثلا همین حالا

که فکرش را هم نمی‌کنم

دلت تنگ شود

دلت خیلی تنگ شود

و یادت برود که از من دلخوری

اصلا یادت بیاید

اما آنقدر دلت تنگ شده باشد

که تاب نیاوری

چشمهایت را ببندی

یک نفس عمیق بکشی

و برایم بنویسی"دوستت دارم"