تو ابدیت رو در روزهای محدود به من بخشیدی

و من برای این، تا ابد ازت ممنونم

🎬 The fault in our stars