☀️ چرا امامان ما در بحران بلا و گرفتاری‌ها نماز می‌خواندند؟ ☀️

💎 هر گاه پیشامد سنگینی می‌شد، علیه السلام می‌رفتند، وضو می‌گرفتند و دو رکعت می خواندند.

☀️ در مصیبت سلام الله علیها نماز خواندند تا خدا این مصیبت را برایشان هموار کند. با این که خود ایشان آرامش دهنده همه عالم است، قلب خود ایشان هم با نماز آرام می‌شد.

☀️ علیه السلام در مصیبت علی اصغر علیه السلام آمدند پشت خیمه دو رکعت نماز خواندند. نماز تصلی دهنده بسیار فوق العاده ای است.

☀️ سیره همه پیغمبرها و امامان و اولیای خدا این بوده است که به نماز پناهنده می‌شدند و از نماز [آرامش و] کمک می‌گرفتند.

📚 زیبایی های نماز ؛ استاد فرحزاد ؛ خلاصه ای از صفحه 83 و 84.

مرکزتخصصی‌نماز 🌹 @namazmt