🔸سلامت سیستم گوارش، مهم ترین نکته برای داشتن پوستی سالم و درخشان است؛ انجام حرکت پیچش در حالت نشسته باعث دفع سموم و مواد خطرناک تجمع یافته در اعضای بدن می شود.1️⃣ به حالت چهار زانو بنشينيد، و يكى از پاهايتان را بصورت عمودى پشت ران پاى ديگر قرار دهيد.2️⃣دم بگیرید, ستون مهره را کشیده و بلند کنید. دست چپ را پشت کمر روی زمین بگذارید.3️⃣ بازدم کنید و به طرف چپ بپیچید.آرنج را خم کرده پشت زانوی راست قرار دهید.

حالا سر را به سمت شانه چپ بچرخانید و چشمها به سمت پایین باشند.👈دقت کنید در طول حرکت, لگن روی زمین حرکت نکند. عمل چرخش از ریشه یعنی مهره های کمری شروع شده و منجر به چرخش در سرتاسر مهره های پشتی می شود. میزان چرخش مهره های کمری بسیار نا چیز است.