‏ویدیو فرود بر مریخ تو یوتیوب حدود ۶۰۰ تا دیسلایک خورده
شما تا مریخ هم بری باز هم یه عده هستن که ناراضین