میلیاردها آدم توی این دنیا هست که همشون می‌تونن بی تو زندگی کنن.

اما آخه چرا من نمی‌تونم؟

من نمی‌تونم بی تو زندگی کنم!

کاری که هر کسی می‌تونه بکنه.

کاری که از یه بچه‌ی پنج ساله برمیاد، از من برنمیاد....