🔸یکی از راه‌حل‌های مشکل بی‌خوابی، استفاده از چشم بند خواب است.استفاده از چشم بند موجب می‌شود خواب طبیعی و خوبی داشته باشیم. چشم بند از رسیدن نور به‌ویژه نور مصنوعی به چشم‌ها جلوگیری می‌کند. نورهای مصنوعی در شب ساعت زیستی ما را که در تنظیم الگوهای خواب و بیداری نقش دارد مختل می‌کنند.قرارگرفتن در معرض نور مصنوعی ترشح ملاتونین را کاهش می‌دهد. ملاتونین هورمون محرک خواب است و کاهش ترشح آن موجب بروز اختلالاتی مانند بی‌خوابی می‌شود.پوست اطراف چشم‌ها بسیار ظریف و نازک است؛ بنابراین، باید توجه کنید که چشم‌بند چشم‌ها یا پوست اطراف آنها را تحریک نکند. چشم بند ابریشمى کمی گران است، ولی به‌شدت توصیه می‌شود.