-×| حقیقتا اشک‌ها زمانی که شما کسی رو از دست بدید، ریخته نمیشن

زمانی اشک ها ریخته میشن، که شما دوست ندارید کسی رو از دست بدید!

-×| و اینا خیلی متفاوتن emoji