نگاهت طعم زندگی می‌دهد

مثل طعم چای دارچینِ مادربزرگ

بوی نانِ تازه‌ی وسط سفره

یا همان بوی نمِ باران میان کوچه‌های کاهگلی

اصلاً نگاهِ تو، همیشه طعمِ دلشوره‌های اتفاقات شیرین است...