+ اگه خیلی آدم خوشبختی باشی یکی رو توو زندگیت میبینی که زندگیتو به دو بخش قبل و بعدش تقسیم میکنه...🎬 My sassy Girl