🌱هر روز به دنبال یک چالش جدید باشيد

به دنبال یاد گرفتن یه مهارت تازههر روز بخواهيد یه کمی بهتر باشید

کمی بهتر از دیروز

کمی صبور تر

کمی بخشنده تر

کمی مهربون تر💐زندگی ارزشش رو داره

و تو فقط یه بار به دنیا میایی❤️