خدایا به حق این شب عزیز قسمت میدم حال همه ی مریضا رو خوش کن و سلامتیشون رو برگردون... خدایا کمک کن مامان منم طوریش نباشه و حالش خوش شه...