بپرس دوستم داری؟

بگذار بگویم من؟

شما را؟

به جا نمی آورم!

ولی...شما چقدر زیبایید!

به فنجان قهوه ای دعوتتان کنم؟

لبخند بزن

بگو با کمال میل

بیا دوباره برای اولین بار ببینمت!

در همان دیدار دلت را ببرم

بگذار اولین دوستت دارم را دوباره بگویم!

باز هم عاشقت شوم!

تو یک لبخند که بزنی

من هر صبح آلزایمر میگیرم و تو یک عمر

اولین و آخرین عشقم خواهی بود!