🔸اغلب افراد هنگام نشستن روی صندلی ناخودآگاه پاها را روی هم میندازند و این مدل نشستن برای آن ها تبدیل به یک عادت شده است، در حالی که این مدل نشستن عوارضی به همراه دارد.زمانی که هنگام نشستن یکی از پاهایتان را مدت زمان طولانی روی دیگری می اندازید، وضعیتی به نام فلج عصبی ایجاد می شود که در چنین حالتی، نمی توانید پای خود را بالا بیاورید و در نتیجه در ماهیچه های شما یک بی حسی اتفاق می افتد که ممکن است به عصب پا آسیب وارد کند.علاوه بر اين انداختن پا روی پای دیگر عاملی برای به هم خوردن تناسب لگن و شانه است. همچنین سر شما دیگر موازی با قسمت های دیگر نیست و همین امر، شکل ستون فقرات را به هم می ریزد و باعث درد و سفتی در ماهیچه ها خواهد شد.